Mind control, del 1

Helena Löfgren skriver i boken Sektsjuka (listad till höger) om "mind control" och om vilka tekniker som kan användas för att frånta eller rubba en individs fria vilja. Jag går här igenom alla 8 förutsättningar och kommenterar dem i relation till mina egna erfarenheter av Jehovas Vitttnen. Döm sen själv. Hjärntvättar Jehovas Vittnen sina medlemmar eller inte?

1. Kontroll av miljön
"Alla vet att ledningen får urförlig information om alla. Allt individen ser, hör, läser, skriver, upplever och uttrycker kontrolleras. Berövas man kombinationen av yttre information och inre reflektion, försvinner möjligheterna till verkligsprövning och förmågan att separera sig själv från omvärlden."

Alla Jehovas Vittnen får tidigt lära sig att inget kan göras i skymundan. Allt kommer fram. På gott och ont. Om en medlem inte presterar så mycket dörrknackning, t.ex. på grund av sjukdom så "ser" Jehova vad den personen tänker i sitt hjärta och kan ta hänsyn till detta. Tvärtom ser också Jehova om man tänker ogudaktiga tankar. Jag tänker mig att det genomsnittsliga vittnet får omedelbart dåligt samvete om den råkar tänka på något icke önskvärt och korrigerar sig genast. Det är hursomhelst centralt för ett Jehovas vittne att man aldrig är ensam med sina tankar. Påverkar detta en persons tankemönster? Skulle du vara helt som vanligt om du visste att du var bevakad 24/7? Som i ett Big Brother-hus med den skillnaden att den som bevakar dig kan döma dig till döden ifall du inte passar in i det som förväntas av dig. Håller du med om detta skulle beröva en persons normala reality check-förmåga?

2. Manipulation via mystik
"Gruppen förmedlar att det finns ett högre syfte, som i religiösa sammanhang kan vara att skapa ett Guds kungarike på jorden. Ledningen blir instrument för sin egen mystik och det skapas en mystisk kring institutionen som manipulerar. De är utvalda (av historien, Gud, eller någon annan övernaturlig kraft) att driva detta. Med den logiken ses varje handling som ifrågasätter detta högre syfte, som sprungen ur ett lägre syfte, själviskt eller bakåtsträvande. [...] Man ombeds acceptera manipulation med blind tillit [...]. Vare sig individen har denna tillit eller inte, berövas han möjligheten att uttrycka sig och agera fritt. Det kan även innebära att tvingas manipulera andra."

Äldstebröderna (ledarna) i en in församling av Jehovas Vittnen framställs som tillsatta av Gud och förväntas också respekteras därefter. Det är ett sätt att respektera Jehovas anordning, hans jordiska organisation. De äldste är ofullkomliga människor som alla andra, men tillsatta av Gud. I den retorik som förekommer i litteraturen och de predikningar som ges vid Jehovas Vittnens möten innebär detta i praktiken att när äldste tar felbeslut i ett ärende, eller när en medlem far illa av ett beslut, så beror detta antingen på 1) att bröderna trots allt bara är människor eller 2) att medlemmen inte riktigt har förstått i "sanningen" i det fallet. I inget av fallen ges det något utrymme för ifrågasättande. Man ombeds istället "vänta på Jehova". I slutändan kommer Jehova att skipa fullständig rättvisa. Tills dess - lydnad.

3. Krav på renhet
"Verkligheten delas in i gott och ont. Idéer, känslor och beteenden som är linje med ideologin ses som det goda och rena. Allt annat är orent. [...] Ledningen har obegränsad makt att "hantera" andras begränsningar, de dömer och kan förlåta. Individen ska se att orenheten kommer från yttre påverkan, dvs. från den hotande världen utanför. Ju mer skuld individen känner, desto större projicering av ilska på yttervärlden som skänker en viss lättnad."

Alla som har haft kontakt med Jehovas Vittnen torde känna igen precis den här bilden. "Hela världen är i den ondes våld" och "vi ska inte vara någon del av världen" är båda citat som de flesta vittnen kan citera i sömnen. Man pratar till vardags om "världsliga" människor om alla som inte är medlemmar av den egna gruppen. Man vill inte bli smittad av hur dessa tänker. Att begränsa sitt umgänge till de egna leden är ett uttalat skydd mot världen utanför. Begränsar detta en individs utveckling? Styr det en persons tankar och handlingar?

Det finns totalt åtta stycken, men nu märker jag att jag inte hinner mer... får fortsätta en annan dag. Måste göra mig ordning för torsdagsmötet ;) Hoppas ni tyckte det var intressant.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0